Duo BassaNova

består av Luisa García Åhnberg, barockcello och Suzanne Persson, luta, teorb och barockgitarr. Duon möttes i större ensemblers continuo-stämma och upptäckte tillsammans spontanitet och möjlighet att utttrycka sig och improvisera i stunden. Duon har sedan dess grävt fram spännande musik för cello och olika lutinstrument.